ЗБІЛЬШУЙТЕ НАДОЇ МОЛОКА

Отримуючи найкращі результати від вашого стада

ЩО ХОЧУТЬ СКАЗАТИ ВАМ ВАШІ КОРОВИ?

КОРОВИ ЗАВЖДИ РОЗПОВІДАЮТЬ ПРАВДУ ПРО СТАТУС СВОГО ЗДОРОВ’Я, НАМ ТІЛЬКИ НЕОБХІДНО НАВЧИТИСЯ ЇХ СЛУХАТИ.

Корови не “спеціально” хворіють на мастит і не навмисно страждають ламінітом. Від персоналу ферм, фахівців з годівлі та ветеринарних спеціалістів залежить, чи зможемо ми побачити і зрозуміти, що намагаються сказати нам наші корови і в зв’язку з цим прийняти своєчасні і правильні рішення.

What-Are-Your-Cows-Trying-To-Tell-You

Всім вам відомо

Якщо корови брудні, значить, в корівнику недостатньо чисто. Якщо ви помічаєте у них облисіння і запалення в області скакальних суглобів, значить, їх місця для лежання не є досить комфортними або ваші корови страждають від порушення обміну речовин, наприклад, від ацидозу. Якщо у них рідкі випорожнення і ослаблений апетит, це може говорити про незбалансований раціон, в структурі корму замало клітковини або ж це тварина хвора.

НОВИЙ АСПЕКТ РОЗУМІННЯ ВАШОГО СТАДА

Система МуМонітор + розроблена як для пасовищного, так і для стійлового утримання корів. Завдяки радіусу дії понад 1000 метрів, всі корови будуть під постійним наглядом. Кожні 15 хвилин система відправляє інформацію індивідуально по кожній корові. За допомогою таких коротких інтервалів, ми отримуємо більше інформації про час початку охоти, відповідно правильно визначаючи час проведення штучного осіменіння (ШО). Крім того, отримуючи важливу інформацію про час відпочинку, споживанні корму і румінаціі всіх корів стада, ми виявляємо, таким чином, хворих тварин.

ІДЕАЛЬНА КОРОВА

Дослідження показали, що незалежно від технології утримання, для максимального збільшення продуктивності ідеальна корова повинна мати інтервал між отеленням 365 днів. У таких корів сухостійний період складе близько 60 днів, маючи на увазі тривалість лактації 305 днів. Якщо тільність корови триває 280 днів, отже, 85 днів залишається на межотельний період. Щоб повернутися в звичайний стан після тільності матці корови потрібен час, який ми називаємо сервіс-періодом, і який, в залежності від господарства, зазвичай становить 45 днів. Отже, у нас залишається всього 40 днів або менше трьох статевих охот, для того, щоб корова знову затільніла. Саме тому нам необхідне точне визначення охоти, ми не можемо дозволити собі пропустити навіть одну охоту. Для цього ми повинні бути впевнені, що репродуктивна здатність повністю оптимізована через виявлення всіх корів в охоті і заплідненням їх генетичним матеріалом високої якості.

ПРОБЛЕМИ ТВАРИННИКІВ

Як було сказано вище, для досягнення максимальної ефективності, нам необхідно з найменшими зусиллями виявити найбільшу кількість корів в стані охоти і оптимізувати кількість тільних корів за допомогою більш точного визначення часу осіменіння та використанням сім’я високої якості, тим самим прискорюючи генетичний прогрес. Однак, це ще не все. Іншою важливою функцією системи є виявлення тільних корів завдяки точному визначенню охоти. Крім того, нам необхідно своєчасно виявити корів з проблемами фертильності, забезпечити їм належну увагу і лікування для якнайдовшого перебування у стаді. Персонал ферми повинен вміти визначати різні типи охоти, наприклад, повторна охота після ряду осіменінь або «тиха» охота. Корови, що потребують ветеринарного огляду – які не приходять в охоту до кінця сервіс-періоду або корови з проблемами здоров’я під час транзитного періоду – ми можемо сформувати списки таких тварин або відсортувати їх на селекційних воротах для огляду ветеринаром. Ідентифікація проблемних корів дозволяє персоналу користоватися попередньо складеними протоколами дій відповідно до індивідуальних потреб корів.

Reduce heat detection costs

СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ

Спостереження за коровами через певні проміжки часу не тільки виснажливе, але також досить дороге, крім того, вимагає наявності кваліфікованого і сумлінного персоналу. МуМонітор+ усуває необхідність постійного моніторингу корів, працює як електронний помічник, спостерігаючи за коровами цілодобово і забезпечуючи ефективне повернення інвестицій. Система визначає час охоти з високою точністю, завдяки чому можливо призначити оптимальний час осіменіння, зменшуючи кількість спермодоз, витрачених на одне запліднення.

БЛАГОПОЛУЧЧЯ КОРІВ

В майбутньому благополуччя тварин і особливо молочних корів матиме ще більш важливе значення. Смарт-сенсори грають ключову роль при оцінці благополуччя корів на фермі, забезпечуючи безперервний моніторинг їх поведінкових характеристик. Будь-які показники, які використовуються в якості індикатора поведінки і статусу здоров’я можуть допомогти при оцінці благополуччя. Яскравим прикладом таких показників є щоденне відслідковування тривалості періоду відпочинку. Проведені нещодавно дослідження із застосуванням МуМонітор+ кажуть про те, що час відпочинку грає важливу роль у відображенні емоційного і фізичного статусу корів. Цей показник може успішно використовуватися в якості ключового індикатору при оцінці рівня благополуччя корів на фермі.

Heat detection moomonitor health advantages

ПОСЛУГИ ВЕТЕРИНАРНИХ ФАХІВЦІВ

З дозволу керівництва господарства можливо надати доступ до програми декільком користувачам. Ветеринарні фахівці відіграють життєво важливу роль у збереженні здоров’я, фертильності та благополуччя молочних корів у всьому світі. Ветеринари можуть безпосередньо моніторити продуктивність корів своїх клієнтів з будь-якої точки світу.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ ПОВЕДІНКИ

Транзитним (або перехідним) періодом називають період протягом 3 тижнів до і 3 тижнів після отелення. Це найбільш небезпечний час для всіх корів, це саме той період, коли їм особливо потрібна наша підвищена увага і турбота. На цей період припадає понад 75% випадків захворювань дорослих тварин, а близько 40% корів виявляють деякі ознаки хвороб транзитного періоду. Отже, протягом цього періоду підвищеного ризику дуже важливо постійно відстежувати поведінку кожної корови. МуМонітор + може розпізнати зміни нормальної поведінки тварини, попередивши про це тваринника, що забезпечить максимальну увагу і необхідне лікування для успішного відновлення здоров’я та збереження продуктивності. Крім того, система допомагає оцінити ефективність лікування хворої корови, відстежуючи показники її румінаціі, яка є відмінним індикатором стану рубця і здоров’я корови.

УПРАВЛІННЯ СТАДОМ

МуМонітор + пропонує абсолютно новий інноваційний погляд на ваше стадо – в режимі реального часу розглядаючи кожну корову окремо або порівнюючи її поведінку з групою тварин або з усім стадом. Досить поглянути на екран телефону, планшета або ПК, де відображаються прості для розуміння і інтерпретації дані. Управління годівлею як при пасовищному, так і при стійловому утриманні може здійснюватися більш точно, за допомогою оцінки постійності щоденного поведінки корів індивідуально і в межах групи. Дані тривалості споживання корму, показники румінаціі і часу відпочинку можуть успішно використовуватися при прийнятті рішень про зміну раціонів. Визначення раціонів годівлі, які збільшують споживання сухої речовини і зберігають при цьому оптимальний час споживання корму і румінацію, може знизити прояв випадків виникнення захворювань продуктивних тварин, таких як різні форми ацидозів рубця і кетозів. У свою чергу, це призведе до менш негативного енергетичного балансу і кращої фертильності.

Moomonitor+ staff benefits

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ

Розміри стад постійно зростають. Висококваліфікований, досвідчений і вмотивований персонал завжди користується попитом, хороших співробітників досить важко знайти. З використанням технології МуМонітор+ потреба в кваліфікованих кадрах знижується. Крім того, система може значно полегшити умови роботи персоналу. Яку корову запліднювати, час її запліднення – такі рішення приймаються автоматично, дозволяючи персоналу більше уваги приділяти правильному поводженню з сім’ям і проведенню штучного осіменіння, забезпечуючи менш напружені умови праці. Такі функції системи МуМонітор+ як NFC (Near Field Communication) значно знижує обсяг паперової роботи на фермі. При закріпленні датчика на корові або при його заміні, все, що необхідно зробити, це просканувати датчик телефоном і у мобільному додатку ввести дані корови, оновлюючи дані в системі, тим самим усуваючи необхідність повторного внесення даних на комп’ютер.

ВЕДЕННЯ ЗАПИСІВ

Досить важливим для кожного фермера є визначення цільових показників функціонування молочної ферми, а також їх постійний моніторинг, що дозволяє своєчасно коригувати виробничий процес, з чим безпосередньо пов’язані збір і обробка даних. МуМонітор+ пропонує прогресивний програмний додаток, який функціонує як окрема точка введення інформації, наприклад, дата і характеристика отеленнь і осіменінь, індекс маси тіла та ін.

ЗДОРОВ'Я І ФЕРТИЛЬНІСТЬ

Здоров’я і фертильність молочних корів значно впливає на прибутковість ферми. МуМонітор+ повідомляє фермеру про корову в охоті, про можливо хворих тварин, а також про тих корів, поведінка яких відрізняється від поведінки групи. За допомогою МуМонітора+ можливо оцінити кількість проблемних тварин, а також тривалість існування проблеми. За допомогою показників активності і румінаціі, часу відпочинку і часу споживання корму можливо оцінити серйозність проблеми, приймаючи необхідні рішення для успішного результату. Всі ці фактори сприяють поліпшенню стану здоров’я, фертильності та благополуччя корів.

Фертильність
 • Життєво важлива для прибутковості фірми.
 • Скорочення сервіс-періоду підвищує рентабельність ферми.
 • Знижує витрати праці.
 • Індивідуальне осіменіння кращих корів.
 • Цілеспрямована селекційна робота.
Румінація
 • Румінація свідчить про самопочуття корів.
 • Індикатор здоров’я і благополуччя.
 • Рання діагностика захворювань і оцінка ефективності терапії.
 • Зменшення випадків використання антибіотиків при проведенні підтримуючої терапії.
 • Зменшення вибраковування.
Активність
 • Покращує визначення статевої охоти.
 • Визначає зміни в поведінці.
 • Постійний контроль забезпечує реєстрацію коротких або не дуже проявлених змін у поведінці.
Эфективність
 • Забезпечення кращих умов утримання сухостійних і новотільних корів.
 • Рання діагностика захворювань.
 • Швидке відновлення продуктивності хворої тварини.
Відпочинок
 • Комфорт дуже важливий для корів, які утримуються у приміщеннях.
 • Достатній час відпочинку свідчить про благополуччя, тоді як надмірний час відпочинку може бути початком захворювання.
 • Час відпочинку визначає самопочуття корови у даний час.
 • Тривалий час відпочинку корови зберігає енергію для виробництва молока і зменшує навантаження на суглоби ратиць.
Годівля
 • Продуктивність безпосередньо пов’язана з годівлею.
 • Індикація споживання сухої речовини сухостійними і новотільними коровами.
 • Щоденний облік часу, витраченого коровою на споживання корму.

Наші дистриб’ютори

Відвідайте наш головний сайт

Відвідайте наш головний сайт щоб ознайомитися з останніми новинками в сфері молочного виробництва.

У нас є інші чудові інноваційні продукти, ми хотіли б показати вам можливості поліпшення ефективності роботи вашого господарства.

Перейти

Новини і поради

Контакти

тел: +353(0)667131124 (англійська)
тел: +353874100502 (українська)
Web: www.dairymaster.com
E-mail: [email protected]

Запрошуємо Вас приєднатися до нашої сторінки в соцмережах

Follow Us
Facebooktwitterlinkedinyoutube
Proudly made by…
Dairymaster Logo